اخبار و مقالات

بازدید مدیران محترم شرکت لوتوس سرام از خطوط تولید مجموعه سنی

08
اسفند
بازدید مدیران محترم شرکت لوتوس سرام از خطوط تولید مجموعه سنی

مدیریت محترم "شرکت لوتوس سرام" به اتفاق جمعی از مدیران ارشد آن شرکت روز دوشنبه مورخ 7 اسفند سال 1400 از مجموعه کارخانه های سنی بازدید به عمل آورده و در جلسه ای با حضور کادر فنی و کیفی حضور پیدا کردند. در این جلسه که ارائه برنامه های آتی این دو شرکت،جزء دستور کار بوده،شرکت سنی پ به پرسشهای مدعوین در رابطه با مسائل کیفی نیز پاسخ داده است.

ارسال نظر