اخبار و مقالات

حضور سَنـی در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

31
مرداد
حضور سَنـی در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

بدینوسیله از شما همدلان عزیز که در بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از غرفه سنی بازدید به عمل آوردید، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

ارسال نظر