اخبار و مقالات

جلسات راهبردی مجموعه سَنی

16
آبان
جلسات راهبردی مجموعه سَنی

در راستا موازین و اصول مهم تولیـد، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و ارائــه خدمات جلساتی را با حضور مدیران و ستارگان سَنی به طور مستمر و ماهانه برگزار می نماییم.

ارسال نظر