عضو خانواده سنی شوید

 

امتیازات همکاری با ما

با ارزش ترین سرمایه مجموعه سَنی نیروهای متخصصی هستند که در کنار هم این خانواده مسنجم را تشکیل داده اند. ما در این 40 سال موفقیت ها و شکست های زیادی را تجربه کرده ایم که موجب قوت و پیشرفت این سازمان شده است.

اگر تمایل دارید استعداد های خود را کشف کنید و به دنبال محیطی هستید که به رشد افراد توجه ویژه دارد با ما همراه شوید.

برای پیوستن به خانواده بزرگ سَنی رزومه و سوابق کاری خود را با ذکر ردیف شغلی در قسمت موضوع به آدرس ایمیل saniplastic@saniplastic.com  ارسال فرمایید.